Арешт майна

Підстави для арешту майна

Арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну діяннями підозрюваного, обвинуваченого або несамовитої особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне майно за визначенням слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладений арешт, іншої особи, у володінні якої знаходиться майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном і використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України (тимчасово вилучені предмети, речі та документи). Крім того, у разі задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо такі заходи не були застосовані раніше.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші в будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, нанесенну діяннями підозрюваного, обвинуваченого або несамовитої особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і знаходяться у нього або у інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої ​​конфіскації майна або цивільного позову.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Заборона використання житлового приміщення, в якому на законних підставах проживають будь-які особи, не допускається.

 

Допомога адвоката у кримінальних справах у скасуванні (знятті) арешту майна

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження- судом. Арешт майна також може бути скасований повністю або частково визначенням слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або власника майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала необхідність чи арешт накладено необгрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після її надходження до суду. Про час і місце розгляду повідомляється особі, яка заявила клопотання, та особі, за клопотанням якої було здійснено арешт майна.

Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна.

Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у разі виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, не призначення судом покарання у вигляді конфіскації майна, залишення цивільного позову без розгляду або відмови у цивільному позові.