Консультація і правова експертиза

  1. Залежно від бажання Клієнта юридична консультація надається або в усній, або у письмовій формі. У ході консультації здійснюється правовий аналіз ситуації, встановлюються причини виникнення проблеми у клієнта, знаходиться варіант вирішення проблеми на підставі чинного законодавства України і сформованої судової практики. При необхідності для підготовки обгрунтованої відповіді проводиться аналіз наявних у клієнта документів, які розкривають суть проблеми.
  2. Можлива ситуація, коли Вам необхідно дізнатися про правовий зміст документа (його значення і зміст), про наслідки підписання такого документа та інше. Це може бути договір, угода, контракт, заява та інше. У такому випадку Вам необхідно скористатися послугою Правової експертизи. Основною метою правової експертизи є повний аналіз правового змісту документа (розкрити значення тексту), визначення варіантів негативних наслідків його підписання. Також як і консультація, правова експертиза може бути здійснена письмово або усно.
  3. Оплата зазначених послуг залежить від складності питання і часу необхідного для підготовки відповіді.

Адвокат допоможе Вам скласти будь-який документ, з урахуванням чинного законодавства України. В окремих випадках при здійсненні будь-яких юридично значущих дій, при виконанні умов угод, при зверненні в державні органи, довірителю необхідно надати документи або мати певну інформацію.

Згідно зі ст. 6 ЗУ «Про адвокатуру», адвокат має право збирати відомості, необхідні для надання юридичної допомоги, в тому числі запитувати довідки, характеристики та інші документи від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також громадських об'єднань та інших організацій. Зазначені органи та організації в порядку, встановленому законодавством, зобов'язані видати адвокатам запитані нею документи або їх завірені копії не пізніше ніж у місячний строк з дня отримання запиту адвоката.