Житлове право

До житлового права належать:

  • Виселення з приміщення в разі порушення правил спільного проживання
  • Усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням
  • Визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням
  • Визначення порядку користування квартирою, будинком у разі знаходження їх у спільній власності
  • Стягнення матеріальної шкоди, заподіяної залиттям квартири
  • Визнання договорів купівлі-продажу, міни, дарування житла недійсними
  • Стягнення моральної шкоди, заподіяної порушенням права власності на житло
  • Права і обов'язки членів сім'ї власника жилого будинку (квартири), а також колишніх членів сім'ї